Condicions de venda

Us convidem a revisar les condicions generals de venda que regulen l'oferta i la compra de productes d'UTE LOTES SOCIALES SINGULARS 4 a través de la botiga online inclosa en aquest lloc web https://ohmylot.org/.

Quan sol·liciteu l'adquisició d'un producte i/o servei a través d'aquest lloc web l'Usuari queda vinculat a aquestes Condicions.

EXCLUSIONS
Queda prohibida expressament la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. En el procés, l'Usuari declara i manifesta ser major de 18 anys i que, en tot cas, té l'edat mínima legal per a la compra i el consum de begudes alcohòliques a la ubicació on es troba. Si l'Usuari falsifica aquesta declaració i adquireix algun dels productes oferts no complint aquest requisit, assumeix en exclusiva totes les conseqüències legals que se'n poguessin derivar.

Queda prohibida expressament la venda de begudes alcohòliques que vagin adreçades a països on està prohibit el consum de begudes alcohòliques.

1. DISPOSICIONS PRELIMINARS


Les presents condicions de venda són d'aplicació per a totes les vendes d'articles d'UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4 (d'ara endavant "Empresa") que hagin estat realitzades a través del lloc web https://ohmylot.org/ (d'ara endavant "lloc web ").

En realitzar una comanda, vostè ens garanteix que és més gran de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

Les comandes només es poden fer per adquirir mercaderies sense ànim de revenda. Està totalment prohibida qualsevol revenda o distribució dels productes adquirits a través daquest lloc web.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives així com aquelles que hagin estat sol·licitades per un client amb qui pugui existir alguna diferència/controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que puguin fer-nos pensar que el client està realitzant alguna activitat delictiva.

Podem actualitzar les presents condicions de compra així com l'avís legal/política de privadesa en qualsevol moment. Vostè podrà consultar a versió actualitzada d'ambdós textos prement els vincles "Condicions de Compra" i "Avís Legal/Política de Privadesa".

Obligacions de lusuari
Com a usuari està obligat a comunicar a UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4 totes les dades necessàries per a l'accés i la utilització dels serveis d'aquest lloc web. Les dades facilitades han de ser veraces i actuals, ha de ser conscient que en podem fer ús per posar-nos en contacte amb vostè, si fos necessari.

És indispensable que faciliti tota la informació que catalogem com a obligatòria, ja que, si no ho fem, no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o errors al lliurament com a conseqüència de l'error o omissió de dades.

L'usuari haurà de fer ús adequat dels serveis inclosos en aquest lloc web, sempre de conformitat amb l'ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que en dificulti o interfereixi el funcionament.

Mesures de seguretat
Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les vostres dades personals es conservin amb seguretat en tot moment.
Així mateix vostè haurà d'adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari i contrasenya i notificar-nos immediatament la pèrdua, pèrdua, sostracció, robatori o accés il·lícit del seu nom d'usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones.

2. CONDICIONS APLICABLES A LES COMANDES
Tots els productes que s'ofereixen en aquest lloc web són comercialitzats directament per:
UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4
CIF: U56206907
Adreça: AV. ONZE DE SETEMBRE, 6 - 25300 - TARREGA (LLEIDA)
Telèfon: 683412760
Correu electrònic: info@ohmylot.org

Procediment de compra
Podeu navegar al lloc web fins trobar l'article desitjat. Un cop localitzat, fent clic sobre aquest accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d'aquí podreu afegir l'article a la vostra compra. En realitzar la comanda se us demanarà que introduïu totes les vostres dades i finalment confirmar la comanda.

Un cop finalitzat el procediment de compra, podreu seleccionar si voleu generar una factura electrònica i aquesta es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic. Idioma de la factura. També podeu sol·licitar una còpia de la factura en paper.

Les dades personals necessàries per a la tramitació de la comanda seran tractades respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i els drets que assisteixen als Usuaris d'acord amb la política de privadesa d'aquest Lloc Web.

Cobertura de l'oferta
El territori on es realitzen entregues físiques dels productes és: Espanya (Península) i Balears.
Si un usuari estigués interessat a rebre algun producte en una altra destinació aconsellem que contactin amb nosaltres a través del formulari de contacte o enviant un correu a info@ohmylot.org i us informaríem sobre això.

Disponibilitat
Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca dexistència o de la indisponibilitat dels productes.
Consulteu la selecció d'articles disponibles per a la venda a través del lloc web, ja que no tots els articles que puguem oferir a les nostres botigues o que puguin aparèixer als catàlegs, llocs web o altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquest tipus de venda.
En cas que existís alguna manca d'estoc o indisponibilitat puntual d'un article, UTE LOTES SOCIALES SINGULARS 4 es posarà en contacte amb el client per comentar-ho immediatament i donar-li un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-lo, procedir anul·lació.
Davant de qualsevol dubte, us recomanem que us poseu en contacte amb el servei d'atenció al client.

Contracte amb UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4 i acceptació de comandes.
La comanda no serà acceptada per nosaltres fins que l'import hagi estat carregat al nostre compte. En confirmar la compra, rebreu un e-mail com a confirmació d'acceptació. Només en aquell moment quedarà formalitzat el contracte entre vostè i nosaltres, i només pels articles relacionats en aquesta confirmació d'enviament.

Confirmació i anul·lació de comandes
Amb anterioritat a la finalització de la comanda per la seva banda al lloc web, vostè podrà revisar tots els detalls associats (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris – impostos, costos, de transport, selecció d'article, etc.), podent corregir allò que consideri necessari.

Amb posterioritat a la confirmació no serà possible modificar ni anul·lar la comanda a través del lloc web. Cal que us poseu en contacte. En aquest cas, el període només es pot modificar o anul·lar si l'article no ha entrat a la fase d'expedició des dels nostres magatzems.

Moneda, impost i preus
De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (IVA), tota la compra des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent a cada moment.
Tots els preus es mostren en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui una qüestió diferent.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l'Usuari ja hagi comprat.

Formes de pagament i seguretat
Qualsevol comanda realitzada ha de ser abonada de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes de les quals s'hagi completat i verificat el pagament.

Targetes de crèdit: Accepta targetes VISA, VISA Electron, 4B i MasterCard. L'import de la comanda es carregarà a la targeta, per la qual cosa haurà d'indicar el nom, la data de caducitat, així com el codi de seguretat CW2 (que es troba al revers de la targeta).
Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent, en aquest cas Redsys. En cas que el càrrec no es pugui dur a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.


Lliuraments: tipus, terminis i problemes
Un cop rebut el pagament, se'n prepararà la comanda.Enviaments a Espanya
Com a norma general, els paquets s'envien dins dels 20 dies següents a la recepció del pagament a través del servei de missatgeria.

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat en aquest lloc web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 40 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.


Si, en el moment del lliurament, l'embalatge de la comanda està malmès, haureu d'obrir el paquet en presència de l'operador logístic per verificar l'estat dels articles. Si s'observen danys, els heu de detallar a l'albarà de lliurament i posar-vos en contacte. Repararem o substituirem sense cap cost per a vostè tots aquells articles que hagin estat danyats o perduts durant el transport, sempre que, ens notifiqui aquesta incidència el més aviat possible.

Un cop lliurada la comanda, passarà a formar part de la seva propietat i, per tant, tots els danys que puguin originar-se seran de la seva responsabilitat.

Despeses d'enviament

Forma d'enviament Tarifa
Transport: Menys de 20 lots 8€
Transport: Més de 20 lots 8€

Les despeses d'enviament les podreu veure detallades en el procés de compra.


Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb UTE LOTES SOCIALS SINGULARS 4. Immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada tornats, seran examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix. El reemborsament o substitució del producte s'efectuaran com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o substitució de l'article no conforme. L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què l'usuari hagi pogut incórrer per fer la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'usuari va utilitzar per pagar la compra. En qualsevol cas, s'estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes establerts legalment per a cada tipus de producte. En el cas de contracte de compravenda de béns o subministrament de continguts o serveis digitals subministrats en un acte únic o en una sèrie d'actes individuals, UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4 serà responsable de les faltes de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament o del subministrament i es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament en el cas de béns o de dos anys en el cas de continguts o serveis digitals, sense perjudici del que disposa l'article 115 ter, apartat 2, lletres a) ib ).

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per UTE LOTES SOCIALES SINGULARS 4 i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i les prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguin amb fonament esperables del mateix tipus. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica a l'apartat Devolució de productes defectuosos o error a l'enviament. Tot i això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb què s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, es podria arribar a donar el cas que l'Usuari adquireix al Lloc Web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, quan a l'Usuari li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a l'empresari per la manca de conformitat, l'Usuari també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o el fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament davant d'aquests durant els tres anys següents al lliurament d'aquests productes. Per això, l'usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.


3. NUL·LITAT PARCIAL
Si qualsevol part d'aquestes condicions de serveis fos contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resultin nuls ia incorporar-los a la resta de condicions de servei.

4. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA
UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4 es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presentin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats als seus servidors .

Aquests canvis hauran de ser acceptats per lusuari cada vegada que faci efectiva una compra dun producte o servei a través del web.
En cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats integrals o no oponibles per decisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència.
Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions, podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquest lloc està ubicat i és operadors d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.
En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d'Espanya, se sotmetrà als jutjats i tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.
Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per iniciativa pròpia, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.
Aquest contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l'acceptació del client o usuari.
Aquest contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d'existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, es poden emmagatzemar, arxivar i reproduir pels mitjans electrònics o informàtics habituals.

6. QUEIXES I RECLAMACIONS
L'Usuari pot enviar a UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4 les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General). A més, UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4 disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4 en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es facilitin al principi d'aquestes Condicions ( Informació General). Així UTE LOTS SOCIALS SINGULARS 4 i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Podeu accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.